Informace pro turisty


Parthenon

Parthenon, starořecky Παρθενών, je chrám v hlavním městě Řecka zasvěcený bohyni Athéně. Byl postaven v 5. století před naším letopočtem v Athénské Akropoli. Parthenon patří mezi nejvýznamější památky, které se dochovali z klasického Řecka – vrcholu Dórského stylu. Dekorativní plastiky, které na Parthenonu můžeme najít, jsou považovány za jeden z vrcholů řeckého umění. Parthenon je symbol Athénské demokracie a Antického Řecka. V současné době je Parthenon obestavěn lešením z důvodu rekonstrukce.

Parthenon v Athénách
Pohled na Parthenon ze západu

Parthenon v antické době nahradil starší Athénin chrám, který historikové nazývají jako Pre-Parthenon, nebo Starší Parthenon. Tento chrám byl však zničen při invazi Peršanů roku 480 před naším letopočtem. Jako většina řeckých chrámů, tak i Parthenon sloužil jako pokladnice, po krátkou dobu zde byla také pokladnice Délského spolku, která byla přemístěna z ostrova Délu do Athén. V 6. století našeho letopočtu byl Parthenon přeměněn na křesťanský kostel zasvěcený Panně Marii. Po dobitý Osmany roku 1460 Parthenon sloužil jako mešita a dokonce měl i minaret. Parthenon byl nejvíce poškozen dne 26. září 1687, kdy do Athén vtrhli Benátčané. Turkové ukrývali v Parthenonu střelivo, a proto jej Benátčané ostřelovali. Jedna bomba zasáhla střechu Parthenonu a zničila značnou část jeho jižní části včetně soch. Benátčané poté chtěli oslavně dovést do Itálie některé sochy, ale neopatrnou manipulací je poškodili. Vojáci poté některé části soch sesbírali a tak se začali šířit celou Evropou. Některé mramorové sochy z Parthenonu jsou dnes uloženy v Národním muzeu v Londýně. Řecká vláda se před lety zavázala, že se zasadí o návrat soch zpátky do Athén. Zatím je však tato snaha bez výsledku.

Parthenon v Athénách
Poškozená jižní část Parthenonu po ničivé bombě v 17. století

Původ jména Partheon

Odkud se vzalo jméno Partheon není zcela zřejmý. Podle Jeffreyho M. Hurwita znamená Parthenon v překladu „místo panny„. Odvolává se na konkrétní místnost v Parthenonu, ale dosud nebylo objasněno, která by to měla být.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 8.0/10 (48 votes cast)
Parthenon, 8.0 out of 10 based on 48 ratings